Vergaderingen
Vul een subtitel in

De ouderwerkgroep komt een 6 tal keer per schooljaar vrijblijvend samen met de schooldirecteur en het leerkrachtenteam.

Deze vergaderingen gaan steeds door om 20u in de Rostune of in het leraarslokaal.

Tijdens deze avonden worden ideeën uitgewerkt, nieuwe ideeën naar voren geschoven of kunnen problemen openlijk besproken worden.

Het is echter niet verplicht om hier steeds bij aanwezig te zijn. We begrijpen dat het soms moeilijk in te plannen is in combinatie met een jong gezin.

Ben je graag op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de ouderwerkgroep, dan kun je jezelf eenvoudig inschrijven op de mailinglist van de ouderraad door een mailtje te sturen naar de OGBS op ouderwerkgroepsijsele@hotmail.com of een berichtje te posten op onze facebookpagina 'Ouderwerkgroep Sijsele'.

Mocht u zelf ideetjes willen delen ten gunste van de school of samen met de leerlingen/leerkrachten als helpende hand optreden bij tal van evenementen met en voor de leerlingen, dan bent u zeker welkom!

Klik hier door voor de kalender

De data en agendapunten voor de volgende vergadering

Dinsdag 14 februari 2017

20:00 in de klas van juf Mieke (S6)

Tijdens deze korte vergadering bespreken we alle losse eindjes van de voorbereidingen voor het schoolfeest van 26 maart 2017

Iedereen blijft uiteraard welkom!

Hopelijk tot dan!

Dinsdag 17 januari 2017

20:00 in de klas van juf Mieke

Nieuwjaarsreceptie

Even ter herinnering... iedereen is van harte welkom op de Nieuwjaarsdrink / vergadering van de ouderwerkgroep.

We zullen klinken op het nieuwe jaar, maar natuurlijk ook op het afsluiten van het oude jaar waarin we reeds tal van activiteiten organiseerden.

We kunnen op een ontspannen manier deze activiteiten evalueren, welke al dan niet in de toekomst herhaald kunnen worden.

Maar wat nog belangrijker is, is het aankomende grootse evenement van onze kinderen... het schoolfeest.

Deze gaat zoals traditie tweejaarlijks door en ditmaal op zondag 26 maart 2017

Hiervoor vragen we natuurlijk alle hens aan dek. Onze leuze is... vele handen maken licht werk

Dus als iedereen een klein steentje bijdraagt, wordt het voor iedereen een aangenaam, ontspannen gebeuren. En dat is toch waar het om gaat?

Als je er niet bij kunt zijn, maar toch graag inspraak hebt in het organiseren van het schoolfeest van 2016-2017, kun je dit steeds berichten per mail, sms, facebook of persoonlijk bij de leerkrachten of de leden van de OGBS.

We herhalen ook nog even dat dit zoals altijd een open vergadering is, en zodoende iedereen welkom is. Ook geïnteresseerden kunnen steeds binnenspringen.

Hopelijk tot dan!

Donderdag 8 september 2016


20:00 in de Rostune


Binnenkort verwelkomt het schoolteam onze kinderen voor het nieuwe schooljaar!
Dit is meteen ook voor ons het startschot om de activiteiten van de ouderwerkgroep voor 2016-2017 te plannen en dus te bespreken.

We blijven steeds helpende handen nodig hebben, maar ook alle ideeën, tips en/of opmerkingen zijn steeds welkom.

Daarom nodigen we graag iedereen uit op onze startvergadering op donderdag 8 september 2016 in de Rostune - Gemeenteschool Sijsele.

Kun je er niet bij zijn, maar wil je wel je stem laten horen?
Post het dan via facebook (openbaar of privébericht), per mail of laat het ons persoonlijk weten via de leerkrachten of de ouderwerkgroep.

Hopend op een grote opkomst....

Tot dan!!!