1 september
Vul een subtitel in

Wanneer de kinderen hun eerste stappen in het klaslokaal doen na een deugddoende vakantie, verwelkomen wij diegene die hun kroost naar school komen brengen, met een tasje koffie of thee.

De ouders zijn welkom vanaf de schoolbel, maar er zijn wel al reeds wat voorbereidingen hiervoor nodig...

En daarvoor vragen we uw hulp!

De allerlaatste dag van de vakantie hebben we 3 à 4 personen nodig om de refter klaar te zetten. Dit duurt maar +/- anderhalf uur. (met hoe meer we zijn, hoe sneller we klaar zijn)

Wat houdt dit in?
 • Benodigdheden uit het magazijn halen:
 • Eventueel inkopen doen:
 • Klaarzetten van zaal
 • Tafels afwassen
 • Koffietasjes en bordjes op tafel apart
 • Servetjes ernaast leggen
 • Theedoosje klaarzetten
 • Op de tafels in een mandje: melkkuipjes en koffiekoekjes
 • Perculator aansluiten via timer vanaf 06:00 (halve kilo koffie)
 • Pijltjes klaarzetten met ballonnen

1 september

 • Voorbereiding vanaf 8:15 - 1 persoon nodig
 • Pijltjes buitenzetten
 • Rode loper klaarleggen
 • Doos met de attenties leerlingen klaarzetten bij de rode loper
 • Bediening vanaf 8:40 - minimum 4 personen
 • Koffie in de kannen gieten
 • Uitschenken in de tassen aan de tafel
 • Opruimen van de refter vanaf 9:30
 • Tafels afruimen en afwassen
 • Kopjes afwassen in de afwasmachine
 • Perculator: koffiegruis in de compostemmer bij de kippen
 • Alle benodigdheden terugbrengen naar het magazijn &/of snoezelklas.

Help je graag een handje mee om de 1ste schooldag feestelijk in te zetten?

Contacteer ons dan via onderstaande knop of spreek de verantwoordelijke aan op school.

 • Verantwoordelijke: juf Vanessa