Sint Maartensstoet
Vul een subtitel in

Sint-Maarten is de patroonheilige van onze kerk.

Deze Sint-Maartensstoet gaat dit jaar voor de 37ste keer uit.

Leerlingen van de Gemeentelijke basisschool en de Vrije basisschool stappen samen op in een kleurrijke, lichtgevende en muzikale stoet.

Hierbij wordt het leven van Sint-Maarten uitgebeeld.

Voor de leerlingen is het telkens uitkijken naar de Sint-Maartensstoet.

In de week voorafgaand wordt dan ook in de verschillende klassen rond de figuur van
Sint-Maarten gewerkt en worden de liedjes aangeleerd.

En dan komt de Sint-Maartensavond eraan.

Met hun klas stellen ze zich verkleed op en wandelen ze door de straten van Sijsele, aangemoedigd door (groot)-ouders, sympathisanten, oud-leerlingen,... langs de kant van de weg.

Aangekomen op 't Veld worden de Sint-Maartensliedjes nog eens luidkeels gezongen &
dan kan Pietje Pek in het door Sint-Maarten aangestoken vuur worden verbrand.

Een Sint-Maartenskoek en een drankje sluiten de avond af.

Een mooie traditie die we willen in stand houden!
Maar dat kunnen we enkel met jullie hulp!

Er zijn veel helpende handen nodig, zowel voor de trajectbegeleiding als het dragen van
de borden, ... maar zeker ook voor de bediening in de bar.

Vele handen maken licht werk...

Voor deze activiteit zullen we de hulp nodig hebben voor:
  • Klaarzetten van het terrein & de bar
  • Veiligheid van het traject
  • Ronddragen van de borden

  • Kanaliseren van de ouders & kinderen

  • Aannemen kledij aan het vuur

  • Bediening bar

  • Verdelen van de Sint Maartenskoeken

  • Opruimen bar & terrein

Heb je interesse om te helpen met de stoet?

Contacteer dan de verantwoordelijke via onderstaand contactformulier of
spreek hen aan op school!

  • Verantwoordelijke: directie & juf Evy