Wat doen we?
Vul een subtitel in

Wat de ouderwerkgroep doet, is niet in 2 woorden te omschrijven

De ouderwerkgroep heeft tot hoofddoel een samenwerking tussen school en ouders te bevorderen, ten bate van de kinderen.

Zij vertegenwoordigt alle ouders, ondersteunt de school en eerbiedigt hierbij het pedagogisch project van het schoolbestuur.

Zoals iedere ouder willen we echt betrokken zijn bij de opvoeding en het schoolgebeuren van onze kinderen en willen we dat zij graag naar een aangename, goed uitgeruste school gaan, waarbij ze alle nodige steun en begeleiding krijgen.

Om een dergelijke omgeving te creëren is er nood aan een goede materiële basis. Zo financierde de ouderwerkgroep mee aan de opfrissing van de klaslokalen en de gangen, hielpen we met de opstart van de kleuterafdelingen schonken we een afdak op de kleuterspeelplaats en speelkoffers.

De OGBS werkt op deze manier met het schoolteam samen rond heel concrete projecten om de schoolomgeving te verbeteren.

Naast ondersteuning op vlak van infrastructuur, wordt ook hulp geboden op vlak van pedagogische middelen of vanuit een sociale invalshoek.

Verder organiseert de werkgroep ook activiteiten van culturele, ontspannende of informatieve aard, zoals onder andere info momenten, quizen en verrassingsdagen ...

Om de nodige financiën te verzamelen organiseert de ouderwerkgroep tal van activiteiten, zoals de bloemetjesverkoop, de playbackshow, een kerstmarkt, enz...

Onze activiteiten ...

Spaghetti-bingoavond

Na een smulpartij met versgemaakte spaghetti bolognaise spelen we kinderbingo en nadien een volwassen bingo. Iedereen gaat naar huis met een heel mooie prijs!

Infrastructuur

Moet er geschilderd worden, is er nood aan een nieuw speeltuigje... wij bieden hulp


Nieuwjaarsreceptie

Een ideaal moment om leden of geïnteresseerden op een ontspannend moment toe te spreken

Luizenbestrijding

Na elke vakantie is er ook een team van ouders dat de kinderen komt controleren op luisjes. Op deze manier proberen we de luizen zo goed mogelijk te weren uit onze school.

Zijn er toch luisjes gevonden in een klas, dan is hierover een open communicatie ... iedereen kan immers luizen krijgen!