Wie zoeken we?
Vul een subtitel in

Mensen die zich enkele uren per schooljaar willen vrijmaken.

We werken NIET met een vaste groep van bereidwillige ouders.

Sommige mensen zouden hierop kunnen afhaken aangezien zij van zichzelf vinden een heel positieve bijdrage te kunnen leveren betreffende enkele organisaties maar voor andere activiteiten zich helemaal niet geroepen voelen hieraan deel te nemen.

We willen net een visie creëren dat niemand met de vinger wordt gewezen wanneer hij/zij 'slechts' 1 x actief heeft deelgenomen, op een vergadering of ter ondersteuning van een activiteit. Dit is helaas enkel mogelijk wanneer we veel helpende handen vinden. Want als iedereen 1 keer helpt, dan zijn we zelfs met teveel. En ook al help je maar 1 keer, we zijn jullie bijzonder dankbaar voor de bijdrage die ze op dat ogenblik wél leveren.

Toch willen we langs deze weg een warme oproep doen aan alle ouders om toch eens te komen kennismaken met die warme sfeer tijdens onze vergaderingen of op de georganiseerde activiteiten om zo een steentje bij te dragen waar jij je geroepen voelt een steuntje in de rug te kunnen zijn.

Om alles in goede banen te leiden zoekt de ouderwerkgroep dus naar meerdere dragende figuren en helpende handen die de plannen realiseren.

Als je hoort wat we allemaal doen, dan is het duidelijk dat onze ouderwerkgroep plaats heeft voor elk talent. En iedereen is welkom.

Wil je lid worden of wil je eens komen luisteren? Heb je interesse, kom dan langs op de volgende vergadering, spreek de leden gewoon aan aan de schoolpoort, bezoek onze facebook pagina of mail naar ouderwerkgroepsijsele@hotmail.com

Aarzel niet en kom gerust langs,

want vele handen maken licht werk!